VK Vastgoed - Contact
VK Vastgoed - Lombaardstraat 14 bus 1, 3500 Hasselt, België - info@vkvastgoed.be - +32 11 91 70 80 - BE 0 839 648 430

info@vkvastgoed.be
011/91.70.80

Lievehereboomstraat 1
3720 Kortessem

BIV 507517
BTW BE 0839 648 430


Aansprakelijkheidsverzekering en borgstelling : AXA Belgium | Polisnr. 730 390 160

Ondernemingsnummer: 0839648430 | Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel | Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 507517 | België
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV